Om Ngage Group

Ngage Group AB (publ), ”NGAGE”, är ett koncernmoderbolag med ett dotterbolag: Million Mind Sweden Technology AB. All operativ verksamhet drivs i dotterbolaget. Totalt har koncernen, 5 anställda.

Dotterbolaget MillionMind

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

MillionMind har en egenutvecklad quizplattform som är designad utifrån ett gamificationtänk, med spelmekanismer som tid, poäng, topplistor, utmaningar, levels med mera. Styrkan ligger i kombinationen av modern design, gamificationinslagen och de många olika frågetyperna – som skapar variation. Dessutom mäts all aktivitet och den omfattande statistiken gör det lätt att göra grundläggande analyser av användarbeteenden.

Läs mer