Om Ngage Group

Ngage Group AB (publ), ”NGAGE”, är ett koncernmoderbolag med två dotterbolag: Million Mind Sweden Technology AB och TotoIT ApS. All operativ verksamhet drivs i dotterbolagen. Totalt har koncernen 25 anställda.

Dotterbolaget MillionMind

MillionMind skapar engagemang på webben inom kommunikation, marknadsföring och utbildning. Specialinriktningen är gamification, vilket innebär att inspiration och metoder hämtas från speldesign och överförs till kundernas digitala verksamhet. Resultatet blir en mer attraktiv och interaktiv webb som skapar lojalare besökare, ökar trafiken och stärker varumärket.

MillionMind har en egenutvecklad quizplattform som är designad utifrån ett gamificationtänk, med spelmekanismer som tid, poäng, topplistor, utmaningar, levels med mera. Styrkan ligger i kombinationen av modern design, gamificationinslagen och de många olika frågetyperna – som skapar variation. Dessutom mäts all aktivitet och den omfattande statistiken gör det lätt att göra grundläggande analyser av användarbeteenden.

Läs mer

Dotterbolaget TotoIT

TotoIT bygger applikationer, webbplatser, portaler och CMS-verktyg åt företag inom olika branscher, samt underhåller och vidareutvecklar dessa enligt kundens önskemål.

Företaget har ett team med erfarna utvecklare med expertkunskaper inom alla relevanta områden, från webbdesign till programmering, och levererar lösningar till kunder i både Europa och Asien. Fokus ligger på att leverera funktionella lösningar som är användarvänliga och lättnavigerade.

Läs mer